Koszalin nie może wspierać wrogów demokracji!

Władze Koszalina idą ręka w rękę z skrajną prawicą. Oburzające i niedopuszczalne jest aby zastępca prezydenta Jedlińskiego, Andrzej Kierzek, stał w jednym szeregu z ludźmi, którzy otwarcie zwalczają demokrację i sprzeciwiają się prawom człowieka. Ze swojej obecności tam powinni wytłumaczyć się również radni koszalińskiej Rady Miejskiej z jej wiceprzewodniczącym na czele. 

12814747_1083828975014483_8602003753376484267_n

 

 

Kolejny raz na ulicach Koszalina powiewały flagi Obozu Narodowo – Radykalnego, wznoszono okrzyki nawołujące do nienawiści, a wszystko to pod pozorem patriotyzmu i miłości do ojczyzny. W naszej ocenie władze miasta dają ciche przyzwolenie na rozrastanie się środowiska prawicowych ekstremistów. 
– Wzywamy pana prezydenta Jedlińskiego do jednoznacznego odcięcia się od nawołujących do przemocy i nienawiści radykałów spod znaku ONR – powiedział Jacek Wezgraj z Zarządu Okręgu Razem w Koszalinie

 

 

Michał Kaczmarek i Jacek Wezgraj z Zarządu Okręgu Razem w Koszalinie

 

Wystosowaliśmy list otwarty do prezydenta Koszalina, w którym oczekujemy wyjaśnień, przeprosin za wczorajszą sytuację oraz zapewnienia, że nigdy więcej wysocy miejscy urzędnicy nie będą wspierać tych, którzy jawnie występują przeciwko ładowi społecznemu  – poinformował Michał Kaczmarek
Dzisiaj bardzo wiele słyszymy o konieczności obrony demokracji, także ze środowiska politycznego wspierającego rządzących Koszalinem. Pytamy jak się to ma do wspólnego maszerowania z tymi, którzy od lat oskarżani są o propagowanie nazizmu, faszyzmu. Potrzebujemy patriotyzmu, który łączy, nie zaś takiego podszytego pogardą do ludzi innych wyznań czy przekonań. – dodał Kaczmarek
List otwarty do prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego:

Szanowny Panie Prezydencie!

Protestujemy przeciwko wspieraniu przez władze miasta organizacji wrogiej demokracji i prawom człowieka, pod płaszczykiem patriotyzmu!1 marca 2016 roku ulicami Koszalina przeszedł zorganizowany przez środowiska skrajnej prawicy “I Marsz pamięci Żołnierzy Wyklętych” Nad zgromadzonymi powiewały flagi Obozu Narodowo – Radykalnego. Na jego zakończenie przemawiał Pana zastępca Andrzej Kierzek.    Obóz Narodowo – Radykalny to organizacja ekstremistyczna. W jej deklaracji ideowej można znaleźć zapisy odrzucające demokrację “ jako reżimu wrogiego Cywilizacji Europejskiej, który za miernik prawdy przyjmuje wolę większości kierującej się najczęściej niskimi pobudkami.” Ponadto według działaczy ONR istotne jest  “wykluczenie oświeceniowej ideologii praw człowieka, które stały się świeckim wyznaniem i źródłem mnożących się absurdalnych roszczeń społeczeństw, a w szczególności tzw. dyskryminowanych mniejszości.” Uznajemy za oburzające i niedopuszczalne legitymizowanie postaw stowarzyszenia, któremu nieobca jest retoryka nienawiści i przemocy na tle rasowym, narodowościowym i etnicznym.

    Idee głoszone przez ONR uderzają w ład społeczny, w którym żyjemy i jako takie powinny pozostawać na marginesie. Organizacja ta ma na koncie zarzuty o propagowanie faszyzmu i nazizmu. Jej działacze mają wyroki skazujące za wykonywanie faszystowskich gestów. W  Brzegu ONR został zdelegalizowany za propagowanie nienawiści

Oczekujemy kategorycznego odcięcia się władz Koszalina od radykałów z Obozu Narodowo – Radykalnego, przeprosin za to, że ich przedstawiciel pojawił się w towarzystwie działaczy tej organizacji, a w przyszłości odrzucania zaproszeń na wszelkie wydarzenia przez nią organizowane.

ONR to siła jawnie antydemokratyczna. Jako taka nie może mieć żadnego wsparcia ze strony tych, którym są bliskie wartości demokratyczne jak wolność, równość i szacunek dla odmiennych poglądów, wiary czy wyznania.
Z wyrazami szacunku

Zarząd Okręgu Partii Razem w Koszalinie

Weronika Bednarczyk

Michał Kaczmarek

Agata Piotrowska

Dominik Safian

Jacek Wezgraj

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>