Razem dla demokracji! Składamy petycję w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Zaledwie w dwóch z dziewięciu gmin powiatu koszalińskiego mieszkańcy mogą  wnosić własne projekty uchwał. Chcemy to zmienić. Zaproponujemy władzom samorządowym zmiany w statutach gmin, tak aby obywatele pełniej mogli korzystać z gwarantowanych im przez Konstytucję RP praw.

razem65

Dużo ostatnio mówi się o demokracji oraz o konstytucji. Mało osób jednak wie, co w niej rzeczywiście jest zapisane i jakie prawa daje obywatelom. Jednej z jej artykułów stwierdza, że obywatele mają prawo do bezpośredniego stanowienia prawa. Jest wiele narzędzi ku temu stworzonych, z których można korzystać. Ten najbardziej znane to choćby obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Również na poziomie lokalnym możliwe jest aby obywatele wnosili projekty własnych rozwiązań. Możliwość taka zależy od dobrej woli lokalnych władz, od tego czy wpiszą w statuty gmin i powiatów prawo do inicjatywy również dla grupy obywateli. Takie prawo mają mieszkańcy Koszalina, takie prawo mają obywatele Sianowa. I jeżeli chodzi o powiat koszaliński to niestety wszystko. Chcemy to zmienić, chcemy aby w naszym regionie było więcej demokracji bezpośredniej, chcemy żeby ludzie mieszkający w Mielnie, Biesiekierzu, Świeszynie, Manowie, Polanowie i Bobolicach a także samym Powiecie Koszalińskim mieli większy wpływ na to co się dzieje w ich otoczeniu. Dlatego przygotowaliśmy petycje do wszystkich tych gmin oraz władz powiatu w sprawie zmian w statutach

Proponowane przez nas zmiany zakładają uzupełnienie statutów gmin o danie prawa do wnoszenia uchwał pod obrady Rad Gmin grupom co najmniej 50 obywateli. Projekty te powinny spełniać wszystkie wymogi proceduralne dotyczące uchwał: opinie radców prawnych, wskazania finansowania jeżeli to możliwe i konieczne, opinie komisji i wójtów. Chcemy, żeby rozpatrywanie pomysłów obywateli było dla Rad Gmin oraz Rady Powiatu obowiązkowe.

Według danych z 2012 roku prawo do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej znajduje się w statucie blisko 50 procent gmin w Polsce, w około 10 procent z nich mieszkańcy skorzystali z przysługującego im prawa. Składne wnioski dotyczyły m.in zmian nazw ulic, opłat targowych, budowy żłobków czy uchylenia uchwały dotyczącej lokalizacji pomnika. W powiecie koszalińskim inicjatywę uchwałodawczą posiadają mieszkańcy Koszalina po zebraniu 1000 podpisów oraz Sianowa gdy uzbierają ich 50

Przekażemy petycje do każdej z gmin i władz powiatu. Przygotowujemy również program edukacyjny dla mieszkańców tych gmin jak korzystać z tego uprawnienia. Będziemy zachęcać do korzystania z niego oraz zaoferujemy swoją pomoc przy przygotowywaniu uchwał oraz w kontaktach z urzędnikami i radnymi. Ta akcja stanowi również początek działań Razem dla tych gmin. Będziemy rozmawiać z tamtejszymi samorządami również na temat rejestrów umów czy budżetów obywatelskich.

SHARE IT:

Related Posts

Comments are closed.